Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdy do POHÁDKY?

 

Zápis na školní rok 2020/2021:                 proběhne v měsíci květnu 2020 viz. Aktuality              

Podmínky a kritéria přijímání dětí

Podmínky:

 1. Přijímací řízení do Mateřské školy POHÁDKA je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6-ti let věku.

  Dítě musí zachovávat čistotu, být dostatečně vyspělé aby zvládlo plnit ŠVP a denní program v MŠ v plném rozsahu.
 1. Zákonný zástupce u zápisu odevzdá žádost společně s evidenčním listem, potvrzeným dětským lékařem.

  Vše řádně vyplněné ve všech kolonkách a podepsané oběma zákonnými zástupci dítěte. Na místě vyplní připravený dotazník. 

 

Kritéria:

Přednostně jsou přijímány děti s prokazatelným pobytem v obci Zbůch, děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, děti, které mají v MŠ sourozence, následně děti ze spádové oblasti a nakonec ostatní v tomto pořadí:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s §34 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon,

  ve znění pozdějších předpisů.
 2. Děti postupně dle věku od nejstarších, které dovršily nejméně věk 3 let k 31.8. 2016 a při volné kapacitě děti, které dovrší tento věk do 31.12. 2016, přihlášené k celodenní docházce.

 3. Děti, jejichž zákonní zástupci se s dítětem před zahájením školního roku do obce Zbůch přistěhují v pořadí dle kritérií

  č.1 a č.2 .
 4. Děti s místem pobytu mimo obec Zbůch, v pořadí dle kritérií

  č.1 a č.2 .