Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

"Projekt šablony I - MŠ Pohádka Zbůch"

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ

ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem "Projekt šablony I - MŠ Pohádka Zbůch“ v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV).

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0007218

Podpořeno: prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR

Realizace: 1.7.2017 do 30.6.2019

Výše finanční podpory: 383 402,00 Kč

ANOTACE projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Mateřská škola realizuje tyto šablony projektu:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - čtenářská pregramotnost
                                                                    matematická pregramostnost

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Individualizace vzdělávání v MŠ