Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veselý rok v POHÁDCE

30. 9. 2014

Zpravodaj  06/2014

Letošní školní rok se nesl v duchu veselé nálady. Společnost nám dělal kamarád KRTEČEK z knížek Zdeňka Milera. Spolu s krtkem a jeho kamarády děti od podzimu do počátku léta prožívaly různé veselé příběhy. Plyšoví krtci, puzzle, knihy, společenské hry i obrázky s krtkem zaplavily celou školku.

Krteček byl dětem dobrým kamarádem, ale hlavně dobrým příkladem v řešení různých, pro děti náročnějších situací bezkonfliktní cestou. Pomáhal nám tak upevňovat u dětí zásady správného chování a jednání v dětském kolektivu.

 

Jeden dluh nám zůstal z minulého školního roku, kdy byla velká voda a mladší děti nemohly vyjet na výlet parníkem. Hned v září jsme dluh splatili a vyrazili i s kamarádem vodníkem na Hracholusky na parník.

 

Dětem i rodičům během roku učitelky připravovaly  další společné veselé a zajímavé aktivity.

„Jablíčkový den“ plný podzimních písniček, s tanečkem o jabloňce, který jsme naučili i maminky. Ty nám za odměnu napekly jablíčkové dobroty na kterých jsme si společně všichni moc pochutnali.

 

Další veselý den, na který jsme se těšili, byl „Štědrý den“. Společně jsme si zakoledovali u stromečků ve třídách. Ve třídě A děti připravily živý Betlém, ve třídě B děti zahrály scénku o zvířátkách a stromečku v zimě. Následovalo rozbalování dárků a hry s nimi, spolu s rodiči. Také jsme ochutnali vánoční cukroví od maminek a babiček, které nás navštívily. Byla nás plná školka a nikomu se nechtělo domů. Následující den si s námi přišli zakoledovat pan starosta Hájek a pan místostarosta Skala. Děti jim také předvedly svá vystoupení. V podvečer jsme se opět sešli před obecním úřadem, kde děti vystoupily a vánoční písničkou se připojily ke koledování s dětmi ZŠ, rodiči i občany naší obce.

 

Velmi povedený byl „Den písniček a tanečků“, tedy dětský karneval tentokrát na náměty dětských písní. Děti mnohdy i za účasti rodičů, či prarodičů předvedly nápadité masky, zazpívaly příslušnou píseň, jako například Pec nám spadla…, Polámal se mraveneček…  mnoho jiných. S písničkami v anglickém podání vystoupily děti s paní učitelkou Hanou. Ty se předškoláci naučili během roku v kroužku angličtiny. Následovala volná zábava a tanec při hudbě. Paní učitelka Věrka bravurně předvedla dramatizaci písně  Šípková Růženka.

 

Děti dostaly za odměnu masopustní koblížek a dřevěnou píšťalku aby jim bylo veselo i cestou domů. Mamince a tatínkovi Danečka Jánského děkujeme za reprodukci taneční hudby a ozvučení celé akce.

 

Školní rok se překlopil do druhé poloviny a po zimě jsme už vyhlíželi jarní sluníčko.

 

„Velikonoční den“ se také vyvedl. Děti společně se sourozenci zdobili kraslice a jako dekoraci si je odnesli domů. Společně zbaštili velikonočního beránka. Tradice je třeba dodržovat, je to známka kulturnosti národa.

 

„Den zahradníků“  jsme museli pro nepřízeň počasí o týden odložit. Nicméně po týdnu jsme se pustili za velké pomoci rodičů do jarního úklidu školní zahrady. Maminky umyly a připravily dětem hračky na písek a zahradu, tatínkové roznesli zahradní nábytek a instalovali herní prvky do prostoru zahrady. Na závěr nás čekala odměna – první jarní vuřtík opečený na ohni. Ten pro nás připravili jako sponzorský dar v řeznictví u pana Hrdličky.

15. května jsme společně oslavili „Den rodiny“. Písničkou jsme popřáli maminkám i babičkám ke Dni matek a předali jim přáníčka, či vlastnoručně vyrobené dárečky.

 

„Sportovní den“ (oslava MDD) začal vystoupením dětí 2. třídy ZŠ nacvičenou pohádkou

 

„O veselých kůzlatech“, následovalo vystoupení děvčat s různě dlouhými švihadly. Vše pod vedením paní učitelky Kašpírkové. Pohádka se líbila dětem i přihlížejícím rodičům. Velmi pěkné bylo vystoupení děvčat - takzvaný  ROPE SKIPPING.

 

Obdivovali jsme jejich obratnost a postřeh při přeskoku hned několika švihadel najednou. Naše oči nestačily tak rychle kmitat, jako nohy děvčat. Navíc jim to v nových úborech moc slušelo. Jsme rády, když se k nám děti ze školy vracejí a vidíme, jak se jim daří.

 

Tak to bylo i během sportovního dne. Všechny disciplíny s námi absolvovali i starší sourozenci našich dětí. A protože rodinná družstva byla dvoučlenná, vyhnuli se tak někteří dospěláci sportování. Přesto několik babiček neváhalo a vyzkoušelo připravená švihadla, či chůdy. Děti soutěžily v hodu na cíl, přeskoku švihadla, chůzi na chůdách, kopání na branku, lezení na strom. Využili jsme také dětské hříště za zahradou školky a to lanovou dráhu a šplhací pyramidu.

 

Vůbec sportování se nám letos dařilo. S dětmi učitelky chodily na travnaté fotbalové hřiště do cihelny, kde společně hrály míčové hry. Pravidelně jsme využívali obecní dětské hřiště, i hřiště s umělým povrchem u základní školy. Na vedlejší dráze jsme trénovali běh na krátkou vzdálenost. Pro relaxaci jsme využili přilehlé dětské hřiště školní družiny. Děti byly vždy nadšené. Proto chceme v těchto aktivitách pokračovat a zároveň poděkovat zastupitelstvu, radě obce a hlavně panu starostovi Hájkovi za to, že nemusíme s dětmi jen tak bloumat po Zbůchu, ale aktivně s nimi sportovat a vést je ke kladnému vztahu a přirozené potřebě pohybu.

 

Na závěr sportovního dne jsme vyhlásili vítěze, ti dostali symbolické medaile v podobě usměvavých smajlíků.  A kdo vyhrál? No přece každý kdo sportoval!!!

S pozdravem „Sportu ZDAR“ jsme se přesunuli k ohni a pustili se do vuřtíků. Popovídali jsme si, poseděli a k večeru se rozešli spokojení domů.

 

19. června byl ve školce slavnostní den – loučili jsme se s našimi předškoláky. Sultán Solimán nechal nastoupit všechny prvňáky čekatele. Společně pak složili slib prvňáka a následovalo pasování do role prvňáčků. Děti byly obdarovány tričky s logem školky, pěknou knihou „Abeceda v ZOO“, která se jim bude hodit v 1. třídě při čtení nových písmen. Od paní učitelky Hanky dostaly  vysvědčení z kroužku angličtiny. Po pasování se společně vyfotily (viz foto ve vestibulu na obecním úřadě) a následovala objednána zábava v rytmu diska.  

Do tance i radovánek byli vtaženi i rodiče. Babičky a dědečkové přihlíželi a fandili, paní učitelky byly dojaté, jak tři roky utekly a musíme se loučit. Počasí nám přálo, celý program se všem líbil. Rozloučili jsme se a teď už jen přejeme dětem hodně úspěchů ve škole a rodičům pevné nervy a hodně trpělivosti.

 

Velmi nesměle se tatínkové scházeli 25.6. ve školce kdy jsme měli „Den otců“. Dorazilo celkem 7 tatínků, 1 dědeček a 2 maminky v zastoupení. Na tento den jsme si naplánovali společný výlet na letiště Líně. Rozdělili jsme se do dvou skupin a jako první hned po svačince vyrazily menší děti i s tatínky. Na letišti nás přivítal pan Lukeš, který se nás ujal. Nejdříve jsme vyslechli odborný výklad s projekcí, pak následovalo přezkoušení formou záludných otázek. Po té následovala pečlivá prohlídka vrtulníku – jednou stranou dovnitř, druhou stranou ven. Ještě kabina pro piloty a pohrát si kniplem. To se líbilo také tatínkům, kteří se tak trochu vrátili do dětství, dědeček do doby základní vojenské služby. Maminka – paní Hrdličková posloužila jako figurant při ukázce pilotní helmy, tu si pak děti mohly také vyzkoušet. Ještě několik společných fotografií na památku před vrtulníkem, nebo helikoptérou? Teď nevím!?

 

A letíme domů. Jezdíme sem opakovaně již několik let, protože vrtulníky jsou součástí našeho života, často nám létají nad hlavami a dobře je známe, jen ale z dálky, maličké. Takový vrtulník na zemi, to je něco jiného. Rázem jsme všichni maličcí. Vážíme si práce leteckých záchranářů a slibujeme, že na sebe o prázdninách dáme pozor, abychom jim nepřidělávali práci.

Zazvonil zvonec a veselé POHÁDKY 2013/2014 je konec.

 

Za projevenou přízeň a podporu v  naší činnosti se sluší poděkovat milým sponzorům:

paní Stanislavě Egermayerové, která jako každý rok darovala dětem balíčky u příležitosti Mikuláše a Velikonoc, řeznictví pana Hrdličky, kde dětem připravili a darovali vuřtíky na akce školy, ty nejlepší široko daleko. Firmě HB TEXTILIE, která nikdy nezapomene na děti s jejich milovanými plyšáky. A také všem rodičům za aktivní pomoc na zahradě MŠ našim maminkám a babičkám za dobroty na společná posezení ve školce.

V závěru pro vás ještě máme pozvánku na webové stránky školky, kde se připravuje (a snad již je) fotoarchív  některých aktivit  „Veselého roku“ v MŠ.

 

s dětmi:

 

 • nakupujeme tř. B

 • výprava ke krmelci tř.B

 • krtek na olympiádě tř.B

 • výpravy za zvířátky tř. A,B,D

 • na pouti tř.B

 • zdobíme májku tř.C

 • malujeme tř.A,B

 • plaveme – předškoláci
 • na křižovatce – dopravní hřiště tř.B, v herně tř.A

 • výprava k rybníčku tř.A

… s rodiči:

 

 • Jablíčkový den
 • Štědrý den

 • Den tanečků a písniček

 • Velikonoční den

 • Den zahradníků

 • Den rodiny

 • Sportovní den

 •  Slavnostní den

 •  Den otců

… pro děti:

 

 •  na parníku s vodníkem

 •  Mikuláš s pohádkou

 •  zdravá výživa

 •  pohádka „Vlk a kůzlátka“

 •  pohádka „Zajíci a Velikonoce“

 • pohádka „O kozlíkovi“

 • zveme vás k nahlédnutí na stránkách MŠ Pohádka Zbůch

 

Všem přejeme krásné prosluněné léto a v září na shledanou, budeme pro vás mít další překvapení. Během prázdnin se rozrosteme!

 

Naděžda Bacíková

ředitelka MŠ